Dịch vụ

  • High-purity Gas Pipeline Five Tests

    Năm phép thử đường ống dẫn khí có độ tinh khiết cao

    Đường ống dẫn khí đặc biệt có độ tinh khiết cao năm bài kiểm tra: kiểm tra áp suất, phát hiện rò rỉ heli, kiểm tra hàm lượng hạt, kiểm tra hàm lượng oxy, thiết bị kiểm tra hàm lượng nước Đường chính chủ yếu là nhiều loại khí đặc biệt, và các hạng mục thử nghiệm được yêu cầu: thử nghiệm điện áp chịu được, áp suất kiểm tra, kiểm tra heli ...
    Đọc thêm